We zijn er even niet.

Djump! Diensten

Eéndaagse Workshop Insights Discovery in Utrecht

Deze workshop is inclusief de professionele Persoonlijkheidsanalyse van Insights Discovery voor hoger/extra hoogintelligente (Beta) werkenden/werkzoekenden / studerenden met (aspecten van) ASS (voorheen b.v. Asperger) meer informatie

Gierzwaluwen

Er zijn duizenden jongeren in Nederland die nu in de verdrukking zitten. De Kinderombudsman publiceerde er recent een rapport over. Vervolgens verscheen een interview met de vooraanstaande onderwijsjuriste Katinka Slump, waarin zij uitlegt waar juridische en praktische knelpunten liggen om deze jongeren juist wel weer op school te krijgen. Ik geef mijn subjectieve analyse op basis van mijn eigen ervaring en de schoolcarrière van ....... lees verder

Training & coaching

Djump! INNOVATIESUPPORT biedt diverse trainingen: 
  - Teameffectiviteit aan de hand van Insights Discovery.
  - Positioneren van jezelf, je werk, je afdeling en je organisatie.
  - De florerende maatschap.  meer informatie

Procesondersteuning

In processen die een hoog profiel hebben voor de organisatie en/of veel risico hebben, b.v. qua investering in tijd en/of geld, is optimale samenwerking tussen alle partijen essentieel. U kunt de risico’s in de samenwerking verminderen door enerzijds een effectief team samen te stellen waarin u de profielen van alle betrokkenen kent, b.v. via een Insights Discovery profiel, en anderzijds het proces door een onafhankelijk procesbegeleider laat begeleiden. Djump! in de persoon van Monique J. van Eijkelenburg kan en wil deze rol graag voor uw vervullen. meer informatie

Facilitering & Dagvoorzitterschap

In veel situaties, b.v. bij congressen, workshops, brainstorms, Hotseats, evenementen et cetera heeft Monique de rol van facilitator en/of dagvoorzitter vervuld. Een rol die ze onafhankelijk invult. meer informatie

Hotseats

De Hotseat is een interactieve methode om snel vraagstukken, met oplossingssuggesties, knelpunten en randvoorwaarden te bespreken.
Om daarna gezamenlijk deze oplossingssuggesties te prioriteren tot actiepunten. meer informatie

Communicatie & Lobby

Communicatie en lobby, zeker als zij hand aan hand gaan, kunnen op heel krachtige wijze uw inhoudelijke interne en externe bedrijfs- en organisatiedoelstellingen ondersteunen. Djump! INNOVATIESUPPORT staat voor resultaatgericht en enthousiasmerend werken. Liefst in samenwerking met uw eigen communicatie- en lobbyspecialisten. meer informatie