We zijn er even niet.

Djump! Diensten ASS

Eéndaagse Workshop Insights Discovery in Utrecht

inclusief professionele Persoonlijkheidsanalyse van Insights Discovery voor hoger/extra hoogintelligente (Beta) werkenden/werkzoekenden / studerenden met (aspecten van) ASS (voorheen b.v. Asperger)

Een datum wordt in overleg vastgesteld

Download de Flyer Eendaagse Workshop Insights Discovery.
Aanmelden voor de workshop.

>> Op zoek naar hoe u als (werkzoekende) werknemer / student (bekend) met aspecten van ASS (b.v. Asperger) duidelijk kunt maken hoe u goed met anderen kunt samenwerken?

>> Behoefte aan meer begrip van en voor uw bijzondere talenten en competenties in een complexe en onder druk staande arbeidsmarkt of onderwijswereld zonder dat een potentiële werkgever of studiematcher ‘’blijft hangen’’ in meningen/oordelen over iemand met ASS zonder uw persoonlijke kenmerken te kennen?

>>Twijfelt u of het wel verstandig is om uw (toekomstige?) werkgever of studie-intaker of stagebegeleider te vertellen dat u (kenmerken van) ASS en/of b.v. Asperger heeft?

Kom dan naar de Eéndaagse Djump! Workshop ‘’Persoonlijkheidsanalyse van Insights Discovery  voor werkenden/werkzoekenden/studerenden en/of begeleiders (bekend) met ASS’’.
Aan de orde komt:

> Wat zijn uw competenties en is er samenhang met aspecten van ASS?
> Geeft u bij een huidige of toekomstige werkgever of studiematcher wel of niet aan dat u bekend bent met aspecten van ASS/Asperger? En hoe kan het anders zonder uw diagnose te bespreken?
>Wat kunt u aanleren over de blinde vlekken bij uw collega’s inclusief samenwerking met hen?
> Wat kunt u zelf inoefenen in uw gedrag zodat u goed of beter ‘’matcht’’ in uw omgeving?
> Hoe profiteert u jarenlang van de kennis die u uit deze workshop haalt?

Maak daarbij gebruik van de professionele persoonlijkheidsanalyse van Insights Discovery die volop in het (top-)bedrijfsleven en bij tal van organisaties bij de overheid, de zorg en het onderwijs gebruikt wordt. Onderdeel van de workshop is het vooraf in een half uur op uw eigen computer invullen van een vragenlijst. Al 12 jaar lang werken wetenschappers in Schotland doorlopend aan de internationale systematiek achter Insights Discovery. Uw individuele persoonlijkheidsanalyse* ontvangt u een paar dagen voorafgaand aan de workshop. Tijdens de workshop gaan we aan de hand van een powerpoint, een grote vloermat en wat voorbeelden in op aspecten als:

> Hoe werkt de Insights Discovery methode?
> Hoe verhouden introversie en extraversie zich tot elkaar? En denken en voelen?
> Hoe benut u uw sterke kanten voor uw presentatie in werk of studie?
> Welke zwakke kanten belemmeren u en hoe gaat u er dan zo goed mogelijk mee om?
> Hoe leert u in een werk- /studie-setting om daar zo goed mogelijk mee om te gaan?
> Welke rol kan humor daarin spelen en welke effecten kan dit hebben?

Doelgroep

De workshop is bestemd voor (toekomstig) werkenden / studerenden met een relatie met ASS met een gemiddelde, hogere of hoge intelligentie. Op Alfa of Gamma-gebied, maar in de praktijk vaak op Bèta-gebied. Of je nu zelf (aspecten van) ASS / b.v. Asperger hebt, of zelf mensen met ASS begeleidt. Vanaf 16 jaar is het mogelijk om een vragenlijst voor een profiel in te vullen en mee te doen aan de workshop. Een begeleider kan gratis meekomen met een gezinslid of cliënt. Tegen meerprijs kan deze begeleider dan zelf zijn/haar eigen profiel aanschaffen. De workshop draait om versterken van de uitgangspositie en kennis van jezelf en de ander. Met als doel om in passend werk of in een passende studie aan de slag te gaan of te blijven. De workshop vindt plaats in een besloten kleinere groep van maximaal 12 mensen (exclusief individuele begeleiders die meekomen). We werken vanuit de spelregel: wat in de groep komt, wordt door niemand herleidbaar naar personen/situaties buiten de groep gedeeld!

Trainer

De trainer Monique J. van Eijkelenburg (54 jaar) is zeer deskundig op vele terreinen van zowel omgaan met ASS (b.v. Asperger), als in werken met persoonlijkheidsanalyse Insights Discovery, als op gebied van werk en studie. Zij is via haar zoon (die inmiddels uit de formele diagnose Asperger gegroeid is) en begeleiding van instromers vanuit bv Wajong in werk ervaringsdeskundig. Zij is o.a. regiomoeder bij Mama Vita Utrecht van moeders van kinderen/jongvolwassenen met autisme. Daarnaast werkt zij circa 10 jaar als trainer/coach/facilitator 1 dag per week in haar eigen bedrijf Djump! INNOVATIESUPPORT. Daarnaast werkt zij 4 dagen per week als directeur strategie voor een brancheorganisatie op gebied van duurzame energie. Hier richt zij zich o.a. richt op vergroting van de instroom/doorstroom van hoog intelligente Bèta-mensen naar het technische bedrijfsleven. Voorheen werkte zij o.a. 5 jaar bij de vakbeweging en 10 jaar voor het beroepsonderwijs/gezondheidszorg. Djump! werkt samen met andere trainers.

Programma

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.15 Kennismaking en verwachtingen van de dag
09.20 Presentatie aan de hand van powerpoint van Insights Discovery
10.45 Pauze
11.00 Wat is je persoonlijke plek op de mat / in het profiel?
12.30 Lunch
13.15 Hoe gebruik je je profiel in of voor je werk of studie of begeleiding?
15.00 Pauze
15.15 Facultatief*: hoe match je zelf acties aan je profiel
16.15 Afsluiting

Resultaat

In één dag maken we helder hoe je aan de hand van je persoonlijksanalyse van Insights Discovery jezelf professioneel kunt presenteren vanuit je specifieke talenten. Je leert hoe je je blinde vlekken bespreekbaar kunt maken en hoe je anderen kunt leren om met jouw bijzondere talenten en zwakke punten om kunnen gaan. Niet vanuit een diagnose, werkplan of behandelplan, maar juist vanuit een instrument dat bedrijven en organisaties en opleidingen zelf ook kennen en veel gebruiken. Je leert beter ‘hun taal’ te spreken en je zekerder te voelen. Geen onbegrijpelijke verhalen, geen overbodige afkortingen, geen ‘zorg’ taal, maar gewoon: inzicht, begrip, menselijke maat en persoonlijke handvatten.

Locatie

Rode Kruis gebouw Utrecht (goed per auto (gratis P), NS/bus en/of (OV) fiets bereikbaar)

Kosten

De kosten voor deze training inclusief een ingebonden basis-persoonlijkheidsanalyse van Insights Discovery** bedragen EUR 595,- (excl. BTW). Hierbij inbegrepen zijn de kosten voor de lunch, consumpties en uw profiel (met de naslagreader samen ter waarde van ruim € 300,--). Elke tweede en volgende deelnemer van hetzelfde bedrijf en woon- of vestigingsadres ontvangt 15% korting. Minderjarigen of studenten ontvangen 25% korting. Een persoonlijke begeleider (b.v. familielid) kan gratis meekomen. Tegen meerkosten kan de persoonlijk begeleider zijn/haar eigen profiel ook laten maken. De workshop kan mogelijk (gedeeltelijk) door u uit het ‘’niet te verantwoorden’’ pgb-deel betaald worden. Werkgevers kunnen de workshop vergoeden uit opleidingsbudget. Afmelden kan tot 1 week voor de afgesproken datum of uiterlijk tot het moment van invullen van de vragenlijst.

* U ontvangt een origineel rapport in de taal naar uw keuze. Een vertaling in een taal naar uw keuze is tegen beperkte meerkosten verkrijgbaar.
** De workshop zal vrij intensief zijn. Omdat mensen met ASS soms een beperkter belastbaarheid hebben of er verder gereisd moet worden nog, is er in deze pauze een natuurlijk moment om weg te gaan. In plaats van deelname aan het laatste uur, kan ook een individueel telefoongesprek van 30 minuten met de trainer op een avonduur of op een zaterdagmorgen afgesproken worden.
*** Een Insights Discovery profiel kun je zeker 3 - 5 jaar in al je sollicitatie-, beoordelings- en matchingsgesprekken in het onderwijs en bij individuele begeleiding (uit pgb of in natura) als leidraad gebruiken.

Info of aanmelden

Z.s.m. met uw naam en contactgegevens, (i.v.m. invullen vragenlijst en voorbereiden van uw persoonlijke Insights Discovery profiel) op Zorgzaamwerk@djump.nu of bel ’s avonds of in het weekend Gsm 06-26440012, volg twitter @zorgzaamwerk of klik hier.

Vraag per e-mail naar een maatwerkafspraak als u liever 1 op 1 een afspraak wil!

Download de Flyer Eendaagse Workshop Insights Discovery

Aanmelden: hier of mail uw voor-/achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, website en telefoonnummer naar admin@djump.nu. U krijgt bericht van inschrijving.