We zijn er even niet.

Djump! is..

Djump! INNOVATIESUPPORT is een bureau op het snijvlak van dienstverlening en een kritische en prikkelende noot.

Altijd een stimulans om u en uw organisatie te ondersteunen en een sprong vooruit te maken.

Messcherp

Djump! werkt het liefst met persoonlijke Discovery Profielen van Insights. Via het invullen van een digitale vragenlijst met 25 vragen in hooguit 20 minuten geeft u uzelf de kans via een messcherp profiel onafhankelijk uw sterke en zwakke kanten te leren kennen. Uw blinde vlekken en uw ontwikkelpunten. Uw leer- en managementstijl.

En dat u met anderen aan de hand van uw profiel in contact kunt treden over onderlinge samenwerking. No nonsense. Gebaseerd op harde feiten. Helder omschreven. Het systeem wordt doorlopend wetenschappelijk getoetst en heeft inmiddels haar sporen wereldwijd verdiend. Djump! heeft meermalen ervaren dat één Discoveryprofiel de eerste vier coachingsgesprekken in één klap vervangt. De analyse is snel, onafhankelijk en efficiënt gedaan. U kunt direct door naar uw ontwikkelpunten van vandaag en morgen.

Ondersteuning

Daarnaast biedt Djump! ondersteuning in uw bedrijfsprocessen, waarbij het zoeken naar draagvlak voor innovatie drijfveer is. De natuurlijke voorkeur ligt bij bottum-up en horizontale en diagonale processen over teams, diensten en units heen, vanuit inbreng, gecreëerde veiligheid en committering op procesniveau aan de uitkomst van het hoogste management.

In zorgvuldig overleg uiteraard en met veel oog voor interne en desgewenst ook externe profilering in het traject van het boegbeeld van het project of van de organisatie.

Djump! is de externe motor dat u (tijdelijk) inhuurt en die in uw organisatie op enthousiasmerende en resultaatgerichte wijze het vliegwiel aandraait ten gunste van de door u gewenste innovatie.

Djump! omdat..

Djump! is sinds 2006 als eenmansbedrijf actief. Opgericht door Monique J. van Eijkelenburg,  haar visie is Djump!

Djump! gaat uit van samenwerking met allerlei specialisten in een netwerk. Ieder werkt als zelfstandig ondernemer zodat tijd en energie per project bij elkaar gezocht kunnen worden. Hierdoor is altijd de juiste professionaliteit voor uw project, activiteit of beleid beschikbaar is.

 Monique put uit ruim 27 jaar vrijwel full time ervaring in het communicatie- en marketingvak in diverse branches. De branches waarin, vanuit duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen denken, zij alle aspecten van de zakelijke maatschappij van binnenuit leerde kennen en daar ook netwerken in mocht opbouwen.

Profit, people, planet.

Monique voegt daar graag passion als vierde dimensie aan toe omdat mensen altijd handelen vanuit onze menselijke drijfveren. De kracht van Monique ligt in het aanjagen en starten van innovatie vanuit betrokkenheid van de mensen zelf. Daar de processen in begeleiden. Niet alleen de ideeën met elkaar genereren, maar ook kijken hoe de prioriteiten daarin vastgesteld kunnen worden en de randvoorwaarden zoeken om innovatie mogelijk te maken. In dat laatste zit de crux. Je kunt met gemak veel prachtige ideeën genereren, maar ze gerealiseerd krijgen is iets heel anders. Daar komt meer voor kijken. Wilt u weten wat haar visie en aanpak hierin is? Dan is uw telefoontje voor het maken van een afspraak heel welkom. Vraag een gesprek aan via het contactformulier.