We zijn er even niet.

Djump! Privacy

Privacybeleid van Djump! INNOVATIESUPPORT

Djump! INNOVATIESUPPORT hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en een veilige online ervaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.djump.nu en op de contacten die u heeft met Djump! en op allen die door Djump! ingezet worden uit het Djump! netwerk in uw opdracht.  

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens

 Djump! verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam en telefoonnummer(s).  

Gebruik Persoonsgegevens

Djump! verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om op de hoogte te houden van andere producten of diensten van Djump! Daarnaast kan Djump! contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige diensten of over mogelijk nieuw aan te bieden diensten te onderzoeken. Djump! verkoopt, noch verhuurt noch least gegevens van clienten aan derden. Het kan zijn dat Djump! contact met u opneemt met een aanbod dat mogelijk interessant voor u kan zijn. Het kan zijn dat Djump! samenwerkt met een derde vertrouwde partij om namens Djump! clienten te benaderen. In dat geval mag deze derde partij de cliëntengegevens nimmer gebruiken om u e-mail of post te sturen of u te bellen. Zij zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie. Djump! gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.  

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

Djump! stelt uw persoonsgegevens en Insightsprofielen veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Djump! stelt de persoonsgegevens die u aanlevert veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.  

Wijzigingen Verklaring

Djump! zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten. Djump! raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Djump! uw informatie beschermt.   Contact Informatie Djump! heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat Djump! niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met Djump!.