We zijn er even niet.

Djump! Profiel

Djump! INNOVATIESUPPORT is de eenmanszaak van Monique J. van Eijkelenburg.
Zij staat voor vele jaren kennis, ervaring, werklust en netwerken.

Werkervaring

Initiëren en stimuleren van communicatie- en marketingtrajecten. Draagvlak versterken voor innovatieprocessen. Opbouwen van netwerken. Persvoorlichting en woordvoering. Communicatiecoach en adviseur van directies en bestuurders. Belangenbehartiging en lobby. Mens- en resultaatgerichte aanpak vanuit procesbegeleiding, met als resultaat een sprong vooruit in de positionering. Facilitator (o.a. met Hotseats), coach en (dag-)voorzitter. Workshopleider, o.a. Persoonlijke en Teameffectiviteit Insights Discovery.

De organisaties waar Monique vanaf 1978 voor werkte zijn o.a.: ROC Flevoland en TrainT b.v.; Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, KNMG; OVDB, Kenniscentrum beroepsonderwijs Gezondheidszorg, Dienstverlening, Welzijn en Sport; ICCO, Interkerkelijke organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking; Vakbond De Unie voor Industrie en Dienstverlening; KNP, Koninklijke Nederlandse Papier; Hagemeijer en de Wereldomroep.

Opleiding/activiteiten

Communicatietrainingen beroepsniveaus A t/m D; media-, CRM-, advies-, sales en lobbytrainingen; interventie-, management- en veranderkundige trainingen; tientallen congressen, workshops etcetera, organisatieopstellingen; competentie-, innovatie en financieel management, beelddenken, storytelling, duurzaamheid, positionering, veranderen volgens INK-model bij trainers van o.a. SRM, De Baak, Bureau MANS en Erik Reijnders. Accreditatie Insights Discovery en Full Circle (methodiek o.a. voor kwaliteitstrajecten, verbetering persoonlijke effectiviteit, samenwerking, innovatie en verdiepen duurzaam ondernemen) Eigen teamwheelpositie is 44, dat betekent directieve motivator (accommoderend). Training Teameffectiviteit van Insights. Training ‘’Systemdynamisch Beelddenken’’ van filosoof Alfons van Deursen. Tal van activiteiten op het gebied van persoonlijke ontplooiing, zoals rebirthing, The Work, Ik en de Anderen (De Baak), meditatie.

Netwerken

Logeion (voorheen Beroepsvereniging voor Communicatie). Utrechtse Communicatiekring. VMC (Vrouwen in Marketing & Communicatie). OrgCom (netwerk waarbij organisatieadviseurs en communicatieadviseurs van elkaar leren). Vereniging voor Milieuprofessionals.

Enkele overige activiteiten

- VMC Workshop op Marketing Information Event in De Kuip Rotterdam. Over "Duurzaam ondernemen versnelt als je zò inspeelt op weerstand".
- Lid beroepenveldcommissie Communicatie Hogeschool Arnhem Nijmegen.
- Lid werkgroep strategie onderwijs Hoger Doel Visie 21: "Nederland heeft het beste Onderwijs".
- Facilitator allerlei workshops met eigen Hotseat-methode, o.a. over duurzaamheid. (Hoofd-)coördinator Vakgroep Positionering van de Logeion).
- Doorlopend coaching op vrijwillige basis jonge of al wat oudere mensen via via bij switchen van baan of starten eigen bedrijf.