We zijn er even niet.

Djump! Visie op coachen

Dump! vindt het van groot belang dat de mensen die ze begeleidt, of dat nu op individuele basis is of in groepsverband, zich gerespecteerd voelen in wie en wat zij zijn en in het werk dat al gedaan is.

Dat zij vanuit die basis onderzoeken waar thema’s liggen die zij willen of kunnen ontwikkelen en wat in teamverband of in samenwerking, aangevuld kan worden. Jezelf zo goed mogelijk leren kennen vraagt onderzoek, een goede onafhankelijke en snelle test en feedback van anderen om je eigen situatie te verkennen.

Wanneer kun jij je veilig voelen om de weg van zelfonderzoek in te slaan of verder te vervolgen? Waar liggen je uitdagingen en wat heb je nodig om te kunnen groeien? En dat vanuit de visie dat wij doorlopend en een leven lang leren op weg naar een punt dat we steeds verleggen.